Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Προβολή 30 60 100

BEVETOL

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος. Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος. Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο στο έργο.