Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Κλείσιμο

BEVETOL

1239.65
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος. Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος. Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος προστιθέμενο στο έργο.